Lærlinger

Klipperiets lærlinger får opplæring med høyt faglig innhold og etiske retningslinjer.

Vi har redusert priser på behandling hos lærlinger. Vi er stolt over å være den bedriften som innførte reduserte priser på arbeid utført av lærlinger.

Våre lærlinger behandler kunder først nær de er faglig trygg. Det betyr at du vil oppleve et godt faglig resultat, som alltid blir godkjent av våre instruktører.

Klipperiet har tatt fagopplæring seriøst, og ble i den anledning utnevnt til demonstrasjonsbedrift ifra Undervisningsdepartementet.

Klipperiet har gitt opplæring til ca. 50 lærlinger i frisørfaget.